ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางบริํษัทได้นำ TECHNOLOGY พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดสอบทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร จำนวน 5 kW (~20 panels) และไฟฟ้าแบบ Street 3 ต้น สูง 5m หากสนใจกรุณาเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้ครับ
    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2014 ...ทางบริษัทจึงขอส่งความสุขไว้ให้แด่ผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านครับปีม้า ปีแห่งความสำเร็จ ปีแห่งความคล่องแคล้ว ปีแห่งความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นะครับทุกๆท่าน .... มี E-card สวยๆมอบให้ด้านในครับ    

our company partners