วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แบบแผ่นวัสดุดูดซับน้ำมัน/เคมี (PAD)

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
แบบแผ่นวัสดุดูดซับน้ำมัน/เคมี (PAD)  

ROCEAN/BOS-LMT-3502S/ชนิดแผ่นวัสดุดูดน้ำมัน ความจุ 1.05 L/pad  code : 12-1409-02

หน่วย : แผ่น / 100 แผ่นต่อกล่อง
 

ROCEAN แผ่นวัสดุดูดซับน้ำมัน

 

  • วัสดุดูดซับประเภทที่ 1. สำหรับดูดน้ำมัน ใช้สำหรับดูดน้ำมันและสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน และสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งรั่วไหลออกมาจากแหล่งเก็บใช้ไ้ด้ดีทั้งบนบก และในน้ำ
  • เช่น แม่น้ำ, รางระบายน้ำ, บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รักษารูปทรง
  • และทนต่ออุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ขณะลอยอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน รีดน้ำมันออก
  • แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานได้อีก
  • ชนิดแผ่น ขนาด 40 x 50 cm
  • ความจุ 1.05- 2.50 L/pad การบรรจุ 100 pcs/bag

ลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สำหรับ ใช้ควบคุมการแพร่กระจายและกำจัดน้ำมัน และสารเคมีประเภทเดียวกับน้ำมันที่รั่วไหลออกจากแหล่งเก็บ โดยใช้วิธีการดูดซับ (Adsorption) ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในน้ำ ใช้งานง่าย สะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับกรณีฉุกเฉิน

 

รายละเอียดจำเพาะ

1. วัสดุ ดูดซับน้ำมันมีองค์ประกอบหลักเป็นสารโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) มีลักษณะเป็นแถบยาว พับทบ และขดเป็นวงกลม ขนาดกว้าง ขนาด 40 x 50 cm ด้านหนึ่งถูกปกคลุมด้วยแผ่นโพลีโพรพีลีนบางๆ (Cover Web) อีกชั้นหนึ่ง

2. วัสดุดูดซับน้ำมัน ต้องดูดซับน้ำมันและสารเคมีประเภทเดียวกับน้ำมันเท่านั้น สามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้

3. วัสดุ ดูดซับน้ำมันต้องมีประสิทธิภาพในการดูดซับไม่ต่ำกว่า 1.05 ลิตรต่อแผ่น หรือ 105 ลิตร/กล่อง(100แผ่น) ตามมาตรฐานของ The American Society for Testing and Materials (ASTM) (Re-approved 1993) และต้องผ่านการทดสอบอื่นๆ ดังระบุไว้ในมาตรฐานเดียวกัน

4. วัสดุ ดูดซับน้ำมันต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบหมอน (Pillow) แผ่น (Pad) ผืนยาว (Roll) และท่อน (Boom) เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละชนิด

5. วัสดุดูดซับน้ำมันต้องมีรอยปรุ ฉีกใช้งานง่ายด้วยมือ

6. วัสดุ ดูดซับน้ำมันต้องได้รับการเชื่อมให้ติดกันเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยจุดเชื่อมต้องเรียงตัวกันในแนวทแยง และมีระยะห่างระหว่างจุดไม่ต่ำกว่า 7 เซนติเมตร

7. วัสดุ ดูดซับน้ำมันต้องบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ซึ่งถูกออกแบบให้ยกย้ายได้อย่างสะดวก และต้องมีรูปแสดงวิธีการใช้อย่างง่ายๆ พิมพ์อยู่บนกล่อง

8. เมื่อ เผาวัสดุดูดซับน้ำมันที่อุณหภูมิสูงมาก (Incineration) ต้องเหลือขี้เถ้าน้อยกว่า 0.02 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ต่อปอนด์

9. วัสดุดูดซับน้ำมันต้องได้รับการจัดอัตราความเป็นอันตรายตามมาตรฐานของ The National Fire Protection Association (NFPA) ดังนี้

อันตรายต่อสุขภาพ = 0

ความไวไฟ = 1

ความว่องไวปฏิกิริยา = 0

10. ผู้จำหน่ายต้องจัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายของผลิตภัณฑ์ (Material Safety Data Sheet, MSDS) ให้กับผู้ใช้ด้วย

 ผู้จำหน่ายต้องจัดฝึกอบรมวิธีการใช้และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีให้กับผู้ใช้

อ่าน 20791 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ล่าสุดจาก Super User

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « safety shoes [H03] Back support "RANGER" »

our company partners